Úvodní stránka

Úvodem

Naše společnost je předním zpracovatelem ušlechtilých kovů a speciálních materiálů. Soustředíme se na výrobu zařízení a aparátů pro chemický průmysl a hromadnou výrobu ve všech jeho podobách – chemie, petrochemie, farmacie, energetika, teplárenství, potravinářství, papírenský průmysl, gumárenství, a jiné.

Našimi hlavními výrobky jsou tlakové nádoby. Technické normy pro návrh a výrobu TN: PED 2014/68/EU – ČSN 690010; EN 13445, AD 2000 Merkblatt.

Dále se zabýváme výrobou netlakových nádob, potrubních dílů, svařenců jako jsou oběžná kola ventilátorů pro chemický provoz, ocelových konstrukcí atp.


Specialitami pak jsou tlakové nádoby a ostatní výrobky z těchto materiálů:

  • Titan gr. 1, Titan gr. 2, Titan gr. 7
  • Nikl 200, Nikl 201
  • niklové slitiny (Hasteloy, Inconel, Monel, aj.)
  • austenitické nerezové oceli a zvláštní slitiny

Zcela svébytnou kategorií výrobků je náš olověný program. Jedná se zejména o výrobky pro jaderný výzkum a jadernou energetiku. Vyrábíme různé opracované odlitky dle přání zákazníka a také typové výrobky jako jsou šípové cihly či kontejnery.

Další z našich aktivit jsou montáže. Dle přání zákazníka jsme schopni zrealizovat kompletní dodávku vč. montáže či výměnu stávajícího zařízení.