CHEMIE

Společnost Afimetal s. r. o. se mnoho let věnuje zpracování chemicky odolných kovů. Za tu dobu jsme si vyvinuli vlastní postupy, jak vyrobit zařízení do chemických provozů, které odolají i těm nejagresivnějším látkám.

Dodáváme:

• zařízení pro chlorovou chemii

• zařízení pro galvanické pokovování

• míchané nádoby

• reaktory

• destilační kolony

• tepelné výměníky

• zásobníky

Zařízení pro chemické provozy vyrábíme z titanu, v některých případech pracujeme s ušlechtilou ocelí a slitinami niklu. Veškeré vybavení vyrábíme na zakázku podle specifikace zákazníka a požadovaných parametrů.

Návrh a výroba tlakových nádob odpovídá schváleným normám a předpisům. Schválení návrhu a zkoušení je prováděno autorizovanou osobou dle 2014/68/EU, rsp. Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a navazujících vyhlášek a novelizací (technické kódy: ČSN 69 0010, EN 13445 a AD 2000 Merkblatt).


Web vytvořil Afimetal s. r. o.