NETLAKOVÉ NÁDOBY

Společnost Afimetal s. r. o. zajišťuje kompletní dodávky netlakových nádob od návrhu, přes výrobu až po jejich montáž.

Netlakové nádoby vyrábíme na zakázku podle individuálního požadavku zákazníka.

Netlakové nádoby jsou určené jak pro průmyslové využití,tak i v ostatních oblastech. Dle potřeby a budoucího využití nádob je určen vhodný materiál a konstrukce nádoby. Netlakové nádoby vyráběny z konstrukčních feritických ocelí,nerezových austenitických ocelí,titanu,niklu a případně v jejich kombinaci.

Využití netlakových nádob.

Jsou využívány jako zásobníky různých kapalin v chemickém průmyslu a v dalších oblastech (např. zemědělství,ochrana přírody apod.)

Dále mají funkci odměrek,mísičů,kádí apod.

Běžně vyrábíme a dodáváme netlakové nádoby jako:

• jednoplášťové

• případně dvojplášťové

• nádoby s topným hadem vně,nebo uvnitř nádoby

• nádoby s míchacím ústrojím

Tvar nádob je převážně (z pevnostního hlediska) válcový,ale lze vyrobit nádoby hranaté, případně jiného tvaru.

Netlakové nádoby jsou opatřovány standardními konstrukčními prvky, pracovními otvory, průhledítky a obslužnými armaturami.

Povrchová úprava nádob je prováděna dle požadavku zákazníka.

Návrh a výroba netlakových nádob odpovídá schváleným normám a předpisům souvisejících s ČSN 69 00 15 apod.


Web vytvořil Afimetal s. r. o.