OLOVO - JADERNÝ PROGRAM

V současné době se téměř všechny výrobky z olova používají v jaderných aplikacích.

Nejčastěji se jedná o prvky biologické ochrany, prostředky pro ukládání radioaktivního materiálu, stínění citlivých měřících přístrojů, apod. Pracujeme zejména s těmito materiály: Pb 99,9%, PbSb3, PbSb4 a speciálním nízkopozaďovým materiálem – tzv. „stoletým olovem“

Zajišťujeme:

• Stínění zářičů, reaktorů, komor

• Olověné cihly a bloky - typové

• Průchodky manipulátorů horkých komor

• Olověné kontejnery

• Kolimátory

• Vyvažovací prvky

• Jiná zakázková výroba


Web vytvořil Afimetal s. r. o.