TLAKOVÉ NÁDOBY

Společnost Afimetal s. r. o. zajišťuje komplexní dodávky tlakových nádob od návrhu, přes výrobu a dodání až po montáž. Tlakové nádoby vyrábíme na zakázku podle individuálních požadavků zákazníka.

Tlakové nádoby jsou určené pro průmyslové využití v širokém rozsahu teplot a tlaků. Podle potřeby a budoucího využití nádoby doporučíme vhodný materiál a konstrukční postup. Tlakové nádoby vyrábíme z konstrukčních feritických ocelí a z nerezových austenitických ocelí. V obou případech se jedná o velmi kvalitní a ušlechtilé oceli.

Využití tlakových nádob:

• skladování plynu

• zásobníky vody pro hasicí či zavlažovací systémy

• nádrže k akumulaci vody v topných zařízeních

• zvyšování tlaku ve strojírenství

• specifické využití v chemickém a energetickém průmyslu

Běžně vyrábíme a dodáváme tyto tlakové nádoby:

• tlakové nádoby s jednoduchým pláštěm

• tlakové nádoby s dvojitým pláštěm (duplik)

• tlakové nádoby s topným hadem

• tepelné výměníky

• tlakové filtry

Tvar tlakových nádob bývá válcový, nicméně můžeme vyhovět i zcela nestandardním požadavkům na tvar, provozní teplotu či tlak.

Výroba tlakových nádob:

Tlakové nádoby jsou osazeny typizovanými konstrukčními prvky, jako jsou hrdla, průlezy, průhledítka, stavoznaky a obslužné armatury. Povrch tlakových nádob provádíme tryskáním křemičitým pískem a ochranným nátěrem. Konkrétní provedení vždy podřizujeme požadavkům zákazníka. U nerezových tlakových nádob je možné provést moření, případně tryskání balotinou. Tlakové nádoby je možné objednat včetně tepelné izolace, případně je vybavit míchacím zařízením.

Návrh a výroba tlakových nádob odpovídá schváleným normám a předpisům. Schválení návrhu a zkoušení je prováděno autorizovanou osobou dle 2014/68/EU, rsp. Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. a navazujících vyhlášek a novelizací (technické kódy: ČSN 69 0010, EN 13445 a AD 2000 Merkblatt).


Web vytvořil Afimetal s. r. o.